Jump to

School

(swe)

Inte ett LMS.
Så mycket mer.

Loops ger dig ett digitalt ramverk för lärande och kompetensutveckling, där dina anställda individuellt eller i grupp kan lära sig helt nya färdigheter och skapa läranderesor av sin tysta kunskap för att sprida dem i organisationen.

● Skapa engagemang
● Gör dina anställda till kunskapsproducenter
● Driv innovation i organisationen

Bråka med Martin!

Lär tillsammans i tider av förändring

Navigera en föränderlig tid med hjälp av interaktiva kunskapskartor som tydligt visar vägen mot nya färdigheter och kompetenser. Utforska läranderesor där alla deltagare kan rita och omforma kartan över sitt lärande, oberoende av tid och rum.

Börja här!

Den kollaborativa läranderesan

Loops pil

Varför Loops?

“Loops är visuellt kraftfullt! Det är inte bara ett verktyg för att facilitera lärande. Det är ett sätt att förhålla sig till och förstå lärande, och det spelar en viktig roll i att introducera förändring”

Nick Dakin, Nordea

Featured loop

Working Remote

Featured loop

Magnetic Meetings

“You don't build a business. You build people. And people build the business.”

Zig Ziglar, legendarisk föreläsare och författare.