Din resa börjar här 🚀

Loops är ett användarvänligt, engagerande digitalt ramverk för lärande. Utvecklat för att lyfta mänskliga lärandeprocesser, idéutbyte, innovation och kommunikation. Boka en demo så visar vi dig hur du kan använda Loops för att nå din organisations lärandemål och möta framtidens kunskapsbehov.

Boka en demo!

Loops ger dig:

En utbildningsplattform med människan i fokus

Vi lever i en värld med höga krav på konstant utveckling. För att hänga med i den snabba förändringstakten måste vi som arbetsgivare kunna erbjuda lärande och utveckling till alla medarbetare.

Dagens och framtidens talanger prioriterar eget lärande i arbetet. Med Loops kan du erbjuda kontinuerlig utveckling på ett lättillgängligt sätt för att säkra din konkurrenskraft.

Services CTA

CTA

Byggt på en solid pedagogisk grund

Loops är baserat på pedagogisk forskning och över 10 års arbete med att sammanföra teknik och pedagogik för lättillgängligt, engagerande lärande. Vi hjälper företag, organisationer och skolor att nå sina mål genom att ta tillvara på kraften i lärande och kontinuerlig utveckling.

Services CTA

CTA

Meningsfullt lärande som består

Vi tror på livslångt lärande och utveckling. Det handlar om mer än att konsumera information. För att utvecklas måste vi få tillfälle att praktisera den nyvunna kunskapen i vår vardag. Med inbyggda verktyg för reflektion, återkoppling och kommunikation får vi kunskapen att internaliseras och bestå.

Bygg om och utveckla tidigare läranderesor för att nå nya horisonter och skapa livslångt lärande som växer med din organisation. Loops är byggt för att anpassas. Omforma loopar och skapa specifika samlingar för att nå din organisations unika lärandemål.

Loops pil

Kom igång!

Services CTA

CTA

Teknik och pedagogik i samklang

Loops är ett välbeprövat digitalt ramverk som du fyller med ditt eget material och onlineresurser för situationsanpassat lärande precis när du behöver det.

Utvecklat för att underlätta samarbete och gemensamt kunskapsbyggande. Med interaktiva element av spelifiering som driver upptäckarglädje och motivation.

Noder GIF
Services CTA

CTA