Jump to

School

(swe)

En gemenskap av innovatörer

Vi är stolta över att samarbeta med visionära företag. Tillsammans utvecklar vi verktyg för framtidens lärande som driver innovation och går mot målet att kunna erbjuda lärande för alla.

Läranderesor för en snabbfotad industri

Som Geely Groups innovationshubb utgör CEVT själva spjutspetsen för fordonsteknik. Att leda en industri in i en okänd framtid kräver en organisation villig att lära och anpassa sig, såväl som team motiverade att lära ut och utvecklas simultant.

Vi är stolta över vårt partnerskap med CEVT där Loops är en del av kärnan i visionen om en lärande organisation.

CEVT använder Loops för:

CEVT Product Lifecycle Management. Utbildning + CEVTs Vision of a Learning Organization.

Inspirera en lärandekultur för ökad konkurrenskraft

Nordea är Nordens största bank, och en av de största i Europa. Med över 200 års erfarenhet av banksektorn är de väl medvetna om vikten av konkurrenskraft och uthållighet.

Vi hjälper Nordea i det paradigmskifte den digitala transformationen innebär för bankväsendet.

Nordea använder Loops för:

Utbildning av ledare inom deras digitala förändringsprogram.

Implementera digitalt lärande för förhöjd kundupplevelse

Svenskt Näringsliv är Sveriges största och mest inflytelserika arbetsgivarorganisation. De företräder 49 medlemsorganisationer och 60.000 medlemsföretag med över 1.6 miljoner anställda.

Vi är stolta över att stötta Svenskt Näringsliv i deras digitaliseringsprocess.

Svenskt Näringsliv använder Loops för att:

Inspirera och introducera nya medlemmar.

Ge nyanställda de bästa förutsättningarna

Studentvikare fyller platsen när ordinarie lärare får förhinder. Genom att ge lärarstudenter en direkt koppling till arbetslivet överbryggar de gapet mellan teori och praktik.

Vi är stöttar Studentvikarie i deras arbete för att tillhandahålla lärare med pedagogisk kvalitet när det behövs.

Loops pil

Se hur Studentvikarie använder Loops!

Studentvikarie använder Loops för att:

Snabbt och smidigt introducera nyanställda genom digitala onboarding program.
Erbjuda kvalitetsundervisning.

Säkerställ hög kvalitet över nationsgränserna i ett ständigt växande team

Tubus Systems revolutionerar renovering i fastighets- och infrastrukturssektorn genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar lösning för renovering av rör.

Vi hjälper Tubus att bibehålla sin höga kvalitet under deras snabba internationella expansion.

Tubus använder Loops för att:

Säkerställa kvalitativ utbildning i alla länder de verkar i.
Sprida kunskap inom organisationen.
Erbjuda mentorer till nyanställda och tillhandahålla kompetensutveckling.

Stay in the loop

Få insikter, uppdateringar och tips direkt till din inkorg!

Thank you! You're in the loop!
Oops! Something, or possibly, everything, went wrong.

Partners

Fågor?
Här finns alltid någon som kan hjälpa dig. Martin till exempel.

+46 (0)10-14 14 500