Jump to

School

(swe)

En gemenskap av innovatörer

Vi är stolta över att samarbeta med visionära företag. Tillsammans utvecklar vi verktyg för framtidens lärande som driver dagens förändringsarbete, och går mot målet att kunna erbjuda lärande för alla. Nationellt och globalt.

Läranderesor för en snabbfotad industri

Som Geely Groups innovationshubb utgör CEVT själva spjutspetsen för fordonsteknik. Att leda en industri in i en okänd framtid kräver en organisation villig att lära och anpassa sig, såväl som team motiverade att lära ut och utvecklas simultant.

Vi är stolta över vårt partnerskap med CEVT och att Loops är en del av kärnan i deras vision om en lärande organisation.

CEVT använder Loops för:

CEVT Product Lifecycle Management. Utbildning + CEVTs Vision of a Learning Organization.

Inspirera en lärandekultur för ökad konkurrenskraft

Nordea är den största banken i Norden, och en av de största i Europa. Med över 200 år inom banksektorn är de väl medvetna om vikten av konkurrenskraft och uthållighet.

Vi känner oss hedrade av att kunna hjälpa Nordea i det paradigmskifte den digitala transformationen innebär för bankväsendet.

Nordea använder Loops för:

Utbildning av ledare inom deras digitala förändringsprogram.

Implementera digitalt lärande för en förhöjd kundupplevelse

Svenskt Näringsliv är Sveriges största och mest inflytelserika arbetsgivarorganisation. De företräder 49 medlemsorganisationer och 60.000 medlemsföretag med över 1.6 miljoner anställda.

Vi är stolta över att kunna stötta Svenskt Näringsliv i deras digitaliseringsprocess.

Svenskt Näringsliv använder Loops för att:

Inspirera och introducera nya medlemmar.

Led nyanställda till framgång i sin nya roll

Studentvikare fyller platsen när den ordinarie läraren får förhinder. Genom att ge lärarstudenter en direkt koppling till arbetslivet överbryggar de gapet mellan teori och praktik.

Vi är stolta över att kunna stötta Studentvikarie i deras arbete med att tillhandahålla lärare med pedagogisk kvalitet när det behövs.

Studentvikarie använder Loops för att:

Snabbt och smidigt introducera nyanställda genom digitala onboarding program.
Erbjuda kvalitetsundervisning.

Säkerställ hög kvalitet över nationsgränserna i ett ständigt växande team

Tubus Systems revolutionerar renovering i fastighets- och infrastrukturssektorn genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar lösning för renovering av rör.

Vi är stolta över att kunna hjälpa Tubus att bibehålla sin höga kvalitet under deras snabba internationella expansion.

Tubus använder Loops för att:

Säkerställa kvalitativ utbildning i alla länder de verkar i.
Sprida kunskap inom organisationen.
Erbjuda mentorer till nyanställda och tillhandahålla kompetensutveckling.

Stay in the loop

Få insikter, uppdateringar och tips direkt till din inkorg!

Thank you! You're in the loop!
Oops! Something, or possibly, everything, went wrong.

Partners

Fågor?
Här finns alltid någon som kan hjälpa dig. Martin till exempel.

+46 (0)10-209 63 10