Jump to

School

(swe)

Den kollaborativa lärkartan

Loops för samman dina lärandemål i visuella kartor. Designade för att skapa engagemang, motivation och kollaborativt lärande i ditt team.

Används av

Använd Loops för att

Skapa läranderesor för kompetensutveckling, introducera och driv förändringsarbete, välkomna och orientera nya teammedlemmar, stimulera idéarbete och bygg transparens genom att visualisera er strategi.

Skapa en enad vision inom organisationen genom ett gemensamt narrativ som bygger upp och stärker er organisations identitet och kultur.

Loops är byggt av oss, ett gäng pedagoger och lärandenördar, tillsammans med 800 lärare vars pedagogiska kompetens genomsyrar varenda pixel och kodsträng.

In use at

Editorn

Kartlägg området.
Designa vägen.
Starta resan.

Watch video

Noder

Quiz, Gruppuppgift, Artikel, Begreppslista, Begreppsquiz, Frågor & Svar, Anslagstavla, Uppgift, Loggbok, Utvärdering

En elektrifierande verktygslåda av interaktiva aktiviteter ger dig allt du behöver för att skapa engagerande lärandekartor.

“Loops är visuellt kraftfullt! Det är inte bara ett verktyg för att facilitera lärande. Det är ett sätt att förhålla sig till och förstå lärande, och spelar en viktig roll i att introducera förändring”

Nick Dakin, Nordea

Skapa tillsammans

Lyft kunskap i teamet genom att bjuda in dem som medskapare. Förbered dig på överraskande insikter.

Prata

Varhelst i Loops där det finns människor kan du prata. Via text, video, raketemojis och fildelning. Prat är fint men det var någon som sa att handling är grejen 🚀

Remixa

Remixa och förbättra loopar för kontinuerlig relevans.

Remixfunktionen låter team och kollegor ta en färdig loop och förbättra den från sitt perspektiv. Kontinuerlig handling, hela tiden.

Mät framsteg

Agera på lärande direkt i loopen, när och var du vill. Rita om kartan under resans gång.

Biblioteket

Bygg ett bibliotek av loopar. Inspirera en lärandekultur

Ett eget utrymme för engagerande loopar som kan omformas efter behov lägger grunden till en nyfiken lärandekultur, som utöver att skapa lust att lära sig nya förmågor, tänder gnistan att sprida kunskapen vidare 💥

Detta tror vi är en av nycklarna till livslångt lärande, när alla inblandade både lär och lär ut.

Byggt för att skalas upp

Fullt stöd för SSO genom SAML 2.0

Vi tillhandahåller fullt stöd för SSO genom Saml 2.0. Hantera dina team, lösenord och säkerhetsrutiner.

Var säker på att du delar med rätt personer genom att begränsa åtkomsten till din organisation.

Revisionsloggar? Alla actions som genomförs med ditt konto loggas och taggas noggrant.

Tips

How will team members make time for learning?

Tips

How do team members stay engaged over time?

Loops i ett nötskal

Skapa engagerande lärandekartor.

Samla ditt team i en gemensam, obegränsad samarbetsyta.

Driv gemensamma idéer framåt genom att remixa loopar.

Grundlägg en innovativ, nyfiken lärandekultur. Tillsammans.