Collection

NP Svenska

3 loops

Med de här tre looparna tränar du inför de Nationella Proven del B och C i svenska. Samlingen innehåller exempelprover från Skolverket och ger konkreta tips och strategier på hur eleverna kan utveckla sina förmågor i att läsa och skriva. Utöver exempelproven innehåller looparna självrättande quiz, begreppsförklaringar, utökad och varierad träning i förmågorna samt reflektioner som du kan använda för att stötta dina elever i sin kunskapsutveckling.

Links to the curriculum