Analog- och digital programmering åk 4-6 (fortsättning)