Välkommen till en lärorymd full av kunskapsresor

Nya loopar

Kom igång med Loops

Vi gillar

Syftet med den här lärloopen är att stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av att kunna ett extra språk förutom engelska. Den kan användas som en introduktion inför att eleverna väljer språk i 6:an eller 7:an.

Populära loopar

Vem gör alla loopar?

Hitta loopar som passar dig